Sadarbība

Citu pakalpojumu (kas nav saistīti ar apdrošināšanu) sniedzēji

„Aon Baltic“ nodrošina saviem klientiem ekskluzīvus intelektuālos un finansu resursus, lai nodrošinātu un pārsniegtu viņu cerību izpildi. Piegādātāji un partneri arī dod savu ieguldījumu, palīdzot sasniegt kopējo rezultātu. Mēs uzstādām augstas prasības saviem piegādātājiem un partneriem, sagaidot, ka viņi mūs atbalstīs mūsu centienos.

Mēs izmantojam dažādus pakapojumu sniedzējus plaša spektra pakalpojumu piegādei dažādās ar pamatdarbību nesaistītās jomās. Mēs labprāt sniedzam iespēju piegādātājiem un partneriem pierādīt, ka viņi ir vislabākie savā jomā. Parasti, uzsākot attiecības ar partneriem un piegādātājiem:

Mēs sagaidām:

Mēs piedāvājam:

  • Piedāvājumu ar pievienoto vērtību
  • Rūpes un atbildību
  • Uzticamību
  • Vēlmi būt vislabākajam savā jomā
  • Atbilstošu atlīdzību
  • Saprātīgu lojalitāti
  • Ilgtermiņa attiecības
  • Toleranci

Partneriem/ piegādātājiem citās jomās, kas vēlas piedāvāt savus pakalpojumus, iesakām kontaktēties ar biroju administratoriem attiecīgajās valstīs. Viņu kontaktadreses atradīsiet sadaļā Kontakti.