Sadarbība

Apdrošinātāji > Mēs sagaidām

  • Informācijas konfidencialitāti attiecībā uz klientu un brokeri;
  • Visiem piedāvājumiem jātiek iesniegtiem tikai caur brokeri;
  • Piedāvājumi jāiesniedz skaidrā, visaptverošā formā un noteiktajos termiņos;
  • Biznesa ilglaicīgums un saskaņotība;
  • Ierosinājumus, kā mūsu pakalpojumi var tikt turpmāk uzlaboti.