Sadarbība

Darbinieki > Mēs sagaidām

Orientāciju uz klientu. Lai sekmīgi strādātu „Aon Baltic“, darbiniekam jātiecas nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus visoptimālākajos termiņos, nodrošinot klientam visaugstāko pievienoto vērtību. Mēs sagaidām, ka darbinieki ņems vērā klientu (iekšējo un ārējo) vajadzības, aktīvi risinās problēmas, sasniegs un pārsniegs no tiem sagaidīto, un bez teikšanas īpaši pacentīsies. Pie tam, orientācija „uz klientu” nozīmē arī „iejusties otra ādā”, organizējot komplicētas lietas tādā veidā, kas ir viegli saprotams, kā arī ērti ikdienā pielietojams/vadāms.

Iniciatīvas uzņemšanās. Mēs sagaidām, ka darbiniekam būs iekšējā dzirkstele būt aktīvam un tiekties uz sasniegumiem. „Aon Baltic“ ir salīdzinoši vienkārša vadības struktūra, un mēs vēlamies to tādu saglabāt. Tādējādi, pievienojoties „Aon Baltic“, jaunie kolēģi var sagaidīt relatīvi maz uzraudzības, bet augstu tiks novērtēta tieksme uzņemties atbildību un pašiem izrādīt iniciatīvu. Ja Jūs, redzot iespējas uzlabojumiem, aktīvi sākat ieviest šīs pārmaiņas, nemeklējot kādu, kas pateiks priekšā, ko darīt – mēs varētu būt radīti viens otram.

Integritāte. Mēs ticam, ka cilvēki ir godīgi un uzticības vērti. Kompānija atbalsta minimālu iekšējo kontroli, kā arī plašu personiskās rīcības un lēmumu brīvību. Kā komanda mēs esam atkarīgi no saviem komandas biedriem. Rezultātā, jebkura nodevība, citu kolēģu vai parādītās uzticības izmantošana netiek paciesta.

Sadarbība. „Aon Baltic“darbojas komandas garā. Tādējādi jebkura indivīda spēja strādāt sadarbībā ar citiem tiešā veidā ietekmē kopējo rezultātu. Mēs ticam, ka spēja sadarboties savā starpā ietver arī personas spēju būt draudzīgam un diskrētam pret komandas biedriem, vēlēšanos atbalstīt citus kolēģus un palīdzēt viņiem, rādīt iniciatīvu un aktīvi iesaistīties labākās prakses nodošanā.