Sadarbība

Darbinieki

Darbinieki (saukti arī par kolēģiem) ir komandas biedri, kas dara „Aon Baltic“ saliedētu, stipru un īpašu. Mēs meklējam un piesaistām talantīgus, izglītotus, uz klientu orientētus indivīdus, kas ir gatavi pieņemt izaicinājumus un kam piemīt iekšējā dzirkstele izcelties un tieksme dot savu maksimālo ieguldījumu kopējam komandas sniegumam.

Viennozīmīgi mūsu darbinieki ir vislielākā kompānijas vērtība. Kā darba devējam mūsu primārais uzdevums ir radīt katrai personībai maksimāli labvēlīgus apstākļus, lai attīstītu savu potenciālu. Tādējādi „Aon Baltic“ pastāvīgi iegulda līdzekļus darbinieku attīstībā un virzībā uz priekšu. Bez tam mēs ievērojam un atbalstām katra individuālo sniegumu, aktīvi rosinot darbiniekus pārsniegt savas iedomātās robežas. Esam pārliecināti, ka šāds darbinieku sniegums atbilstoši jāatalgo, un viņiem jānodrošina adekvātas iespējas turpmākai attīstībai.

Mēs tiecamies sniegt pakalpojumus un nodrošināt risinājumus, kas atbilst un pārsniedz klientu cerības. Vai Tu esi gatavs mums pievienoties mūsu centienos?