Pakalpojumi

Ko mēs darām > Riska pārskats

Riska pārskati apdrošināšanas vajadzībām tiek veikti, lai palīdzētu kompānijai identificēt, saprast un novērot risku, kam kompānija ir pakļauta, veicot tās ikdienas darbību (risks var būt saistīts ar īpašumu, darbību, personālu utml.), kā arī pasākumus, kas var tikt īstenoti, lai kontrolētu šos riskus. Šī darba rezultāts ir Riska pārskata ziņojums, kas tiek sagatavots, dodot priekšlikumus un rekomendācijas riska situācijas uzlabošanai un adekvātai apdrošināšanas/riska vadības izmaksu optimizēšanai. Kad nepieciešams, mēs uzaicinām vadošos savas jomas speciālistus veikt riska novērtējumu mūsu klientiem. Tāpat arī mēs piedāvājam riska vadības pakalpojumus jauniem objektiem, kas vēl tikai tiek būvēti, kā arī risinājumus, kas ļauj kompānijai kontrolēt un samazināt paredzamos riskus nākotnē.