Pakalpojumi

Ko mēs darām > Pārapdrošināšana

Pārapdrošināšana ir apdrošināšanas kompāniju apdrošināšana. Parasti apdrošināšanas kompānijas rūpējas par pārapdrošināšanu pašas, pērkot gada segumus (obligātā pārapdrošināšana) vai segumu konkrētiem projektiem (fakultatīvā pārapdrošināšana). Tomēr dažos gadījumos apdrošināšanas kompānijas nav spējīgas nodrošināt adekvātu pārapdrošināšanu kapacitātes vai ekspertīzes trūkuma dēļ, kā arī akcionāru ierobežojumu dēļ. Tādos gadījumos mēs vēršamies pie starptautiskiem pārapdrošināšanas tirgiem un nodrošinām mūsu klientiem atbilstošu pārapdrošināšanu.