Pakalpojumi

Ko mēs darām > Pakalpojumi pēc apdrošināšanas līgumu noslēgšanas

Pakalpojumi pēc apdrošināšanas līgumu noslēgšanas ietver dokumentācijas pārbaudi, zaudējumu regulēšanu, izmaksu prasību kārtošanu un citus saistītos pakalpojumus, kas klientam var būt nepieciešami.

Ar dokumentācijas pārbaudi mēs saprotam regulāru novērošanu, vai noslēgto apdrošināšanas līgumu nosacījumi ir adekvāti pastāvīgi mainīgai tirgus situācijai (t.i. - jaunu apdrošināšanas kompāniju ienākšana tirgū, grūtības, kas var rasties pašreizējām apdrošināšanas kompānijām, jaunas prasības likumdošanā utml.), kā arī pārskatu par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un rēķinu izrakstīšanu. Zaudējumu regulēšanas un prasību kārtošanas pakalpojumi sīkāk aprakstīti attiecīgajās sadaļās.