Pakalpojumi

Ko mēs darām > Zaudējumu regulēšana

Ir vairākas jomas, kurās apdrošināšanas brokera pievienotā vērtība ir visskaidrāk saskatāma, un zaudējumu regulēšana ir viena no tām. Tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta atbilstošai un savlaicīgai zaudējumu regulēšanai. Tādēļ mēs esam izveidojuši īpaši sagatavotu profesionālu ekspertu komandu, kurai ir ilggadīga pieredze un kura ir elastīga un gatava efektīvi palīdzēt klientam, kad noticis zaudējums. Zaudējumu regulētāju galvenais pienākums ir palīdzēt klientam pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās paātrināt un vienkāršot zaudējumu regulēšanas procedūru un saīsināt zaudējumu atlīdzības saņemšanas laiku. Mūsu zaudējumu regulētāji pārstāv mūsu klientu intereses attiecībās/diskusijās ar apdrošinātājiem, kā arī citām atbildīgajām institūcijām (piem., policiju), kā arī tiesā/arbitrāžā.

Vai jūsu organizācija piedzīvo regulārus zaudējumus dažādās vietās, kam regulāri jāvelta laiks un uzmanība, lai tos kārtotu? Mēs esam izstrādājuši virkni riska vadības un zaudējumu regulēšanas programmu, kas atļaus Jums efektīvi vadīt zaudējumus, kuri to rakstura dēļ nevar tikt pilnībā novērsti.