Pakalpojumi

Ko mēs darām > Integrētās apdrošināšanas programmas

Integrētās apdrošināšanas programmas ir viens no pakalpojumu veidiem, kas padara mūs īpašus. Mēs radām un uzturam apdrošināšanas programmas atsevišķām kompānijām, kā arī to grupām/holdingiem. Kompānijas, kas darbojas vairāk nekā vienā vietā vai valstī, var justies komfortabli, īstenojot vienotu pieeju apdrošināšanas jautājumiem visas grupas līmenī. Atsevišķām kompānijām apdrošināšanas nosacījumi būs pilnībā integrēti – salīdzināmi apdrošināšanas noteikumi un nosacījumi, pašriski utml.

Programmas galīgais mērķis ir nodrošināt optimālu klienta pamatlīdzekļu un finansiālo interešu aizsardzību, tajā pašā laikā reducējot galīgo kopējās riska vadības izmaksas, t.i. - apdrošināšanas prēmiju, pašrisku, zaudējumu novēršanas izmaksas, riska vadības izmaksas, nodokļus utml.

Apdrošināšanas programmas veidošana parasti ir laikietilpīgs process, kam tiek veltīts daudz mūsu laika un relatīvi maz klienta laika. Kaut gan pēc tam, kad programma īstenota, klients var izbaudīt tādu „luksusu” kā iespēju pievērsties apdrošināšanas jautājumiem vienreiz gadā un līdz minimumam reducēt programmas administrēšanai nepieciešamos resursus.