Pakalpojumi

Ko mēs darām > Apdrošināšanas audits

Apdrošināšanas tirgus Baltijas valstīs šobrīd attīstās ļoti strauji. Tādēļ, lai nodrošinātu mūsdienīgus apdrošināšanas un riska vadības pakalpojumus, pastāvīgi ir jābūt lietas kursā un ikdienas kontaktā ar mainīgo tirgus situāciju.

„Aon Baltic“ piedāvā efektīvu metodi, ko sauc par „Apdrošināšanas auditu”. Veicot šo auditu, mēs analizējam esošo riska vadības un apdrošināšanas praksi un paužam savu neatkarīgo eksperta viedokli, kurš ir balstīts uz tirgus situācijas un iespēju pārzināšanu, kā arī pastāvošiem standartiem un labāko praksi. Tas atļauj klientam izvērtēt, cik efektīvi tiek vadīts risks kompānijā.

Ar mūsu veikto auditu, mēs tiecamies klientam palīdzēt:

  • Noteikt iespējamās „šaurās vietas” apdrošināšanas segumā;
  • Noteikt jomas, kurās nākotnē varētu rasties problēmas;
  • Paust savu „neatkarīga eksperta” viedokli par apdrošināšanas portfeli;
  • „Atsvaidzināt” izveidojušos ilgtermiņa praksi attiecībā uz riska vadības un apdrošināšanas risinājumiem;
  • Noteikt un piedāvāt cenu ziņā visizdevīgākos risinājumus, lai minimizētu risku attiecībā uz uzņēmuma darbību;
  • Pārbaudīt apdrošinātāju drošību un uzticamību.

Daudzos gadījumos mēs piedāvājam apdrošināšanas auditu saviem potenciālajiem klientiem par simbolisku samaksu vai bez maksas, tādējādi dodot klientam iespēju pārbaudīt mūsu kvalifikāciju un potenciālos ieguvumus, sadarbojoties ar mums.