Pakalpojumi

Atalgojums

Brokeru pakalpojumi parasti tiek atalgoti ar komisijas maksu, kas tiek aprēķināta no klienta maksātās apdrošināšanas prēmijas. Tas principā nepaaugstina kopējo apdrošināšanas prēmiju, jo apdrošināšanas kompānijām ir savi administratīvie izdevumi, kas, izmantojot brokeru pakalpojumus, arī tiek nodoti brokera ziņā.

Kaut arī komisija ir visbiežāk izmantotais brokera pakalpojumu veids, daži no klientiem izvēlas atlīdzību maksāt tieši. Šajā gadījumā klientiem tiek piedāvātas apdrošināšanas kompāniju iesniegtās neto prēmijas (kas neiekļauj komisijas maksu), un maksa par mūsu pakalpojumiem tiek maksāta tieši. Šāds pakalpojumu apmaksas modelis var tikt izmantots, lai atbrīvotu klientus no bažām par potenciālo interešu konfliktu (klienta intereses ir pretrunā ar interesi saņemt augstāku komisijas maksu). Lai izvairītos no līdzīgām spekulācijām, mēs vienmēr esam gatavi uz klienta prasību atklāt mūsu darba apmaksas apjomu un apspriest jebkādu apmaksas formu.

Papildus daži klienti pirmajā sadarbības gadā izvēlas mūsu darba apmaksu balstīt uz panākumu maksu, piedāvājot tādu apmaksas modeli, kas ir balstīts uz uzlabojumiem riska segumā un mūsu panākto izmaksu ietaupījumu. Daudzos gadījumos mēs esam pieredzējuši klienta izmaksu samazināšanos par 40% vai vairāk, pie tam apdrošināšanas segums tiek būtiski uzlabots.