Pakalpojumi

Ekspertīze apdrošināšanas veidos > Personu aizsardzība

Šī apdrošināšanas „pakete” ir radīta, lai nodrošinātu pilnu aizsardzību Jūsu ģimenei vai kompānijas personālam. Šobrīd personāla apdrošināšana kalpo ne tikai aizsardzībai, bet arī darbinieku motivācijai. Kompāniju īpašnieki un vadītāji šobrīd saprot, ka darbinieku motivācija nenozīmē tikai algu vien. Mēs, „Aon Baltic“, esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi, piedāvājot saviem klientiem šādus „cilvēku aizsardzības” līdzekļus:

Nelaimes gadījumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz pēkšņus un neparedzētus miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas apdrošinātās personas invaliditāte (vai nu uz laiku, vai pastāvīga) vai nāve. Šī apdrošināšana nesedz nāvi slimības vai cita veselības traucējuma rezultātā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana var tikt iegādāta vai nu individuāli, vai arī kompānijas vārdā. Līdzīgi kā veselības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana kalpo kā kompānijas darbinieku motivācijas programmas sastāvdaļa.

Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana nodrošina aizsardzību praktiski jebkurā gadījumā, tajā skaitā pēkšņa un neparedzēta nelaimes gadījuma rezultātā, kā arī nāve slimības vai citu veselības traucējumu rezultātā, kā arī jebkura dabiska cēloņa rezultātā. Tādējādi dzīvības apdrošināšanas segums ir daudz plašāks nekā nelaimes gadījumu apdrošināšana, bet arī dārgāks. Parasti, iegādājot dzīvības apdrošināšanas polisi, pastāv iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

Dzīvības apdrošināšana sastāv no divām daļām:

 • Dzīvības riska apdrošināšana – garantē fiksētas summas maksājumu apdrošinātās personas nāves rezultātā, bet netiek maksāta izmaksa, ja apdrošinātā persona nodzīvo līdz apdrošināšanas polises beigu datumam;
 • Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu – kalpo kā instruments fondu uzkrāšanai, kas jāmaksā vai nu beidzoties apdrošināšanas līgumam, vai apdrošinātās personas nāves rezultātā. Uzkrātā summa var pelnīt vai nu garantētu procentu likmi (tradicionālā procentu likme), vai mainīgu procentu likmi (ar investīcijām fondos), vai nodrošināt mainīgu ienākumu ar zināmām garantijām pozitīva ienākuma saņemšanai.

Korporatīvie klienti parasti izmanto dzīvības apdrošināšanas produktus, lai motivētu darbiniekus un piedāvātu viņiem drošību. Individuālie klienti izmanto dzīvības apdrošināšanas produktus, lai aizsargātu ģimenes, kā arī uzkrātu līdzekļus īpašiem gadījumiem (piem., papildus pensija, bērnu studiju fonds u.c.).

Pensijas

Pensiju apdrošināšana ir cits populārs dzīvības apdrošināšanas produkts ar dažiem papildinājumiem. Tās mērķis ir uzkrāt finansu kapitālu līdz apdrošinātā persona sasniedz pensijas vecumu. Šis produkts nenodrošina riska segumu nāves gadījumā, t.i. - apdrošinātās personas nāves gadījumā tiek izmaksāts tikai uzkrātais kapitāls. Pēc polises izbeigšanās viss uzkrātais kapitāls tiek izmaksāts vai nu vienā maksājumā, vai maksājumu sērijas veidā (annuitāte). Annuitāte var tikt izmaksāta vai nu fiksētā termiņā, vai dzīves laikā (t.i. - līdz apdrošinātās personas nāvei). Līdzīgi kā dzīvības apdrošināšanā, uzkrātais kapitāls pensijas fondā var pelnīt vai nu fiksētus ienākumus, mainīgus ienākumus vai abu kombināciju. Daudzos gadījumos pensiju apdrošināšanā ir iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

Baltijas valstīs pensiju apdrošināšanas sistēmā ir trīs līmeņi:

 • 1. līmenis ir obligāts visiem, un to nodrošina valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, kas darbojas, pamatojoties uz pašreiz veiktajiem maksājumiem, pārdalot pašreizējos līdzekļus, t.i. - pašreiz strādājošie maksā pensijas esošiem pensionāriem;
 • 2. līmenis ir brīvprātīgs, un to nodrošina vai nu valsts uzņēmumi, kas balstīti uz līdzekļu pārdales sistēmu vai arī maksājumi privātajos pensiju fondos līdz apdrošinātā persona sasniedz pensijas vecumu, un tikai tad izmaksā apdrošinātajai personai;
 • 3. līmenis ir brīvprātīgs, un to piedāvā privātā sektora uzņēmumi: dzīvības apdrošināšanas komānijas un fondu menedžeri.

Korporatīvie klienti parasti izmanto pensiju apdrošināšanas produktus, lai nodrošinātu darbinieku lojalitāti. Individuālie klienti parasti izmanto pensiju apdrošināšanas produktus, lai uzkrātu papildus kapitālu pensijas vecumam.

Veselība

Veselības apdrošināšana nodrošina izmaksu segšanu apdrošinātai personai saistībā ar viņa/viņas ikdienas veselības aprūpi vai arī neparedzētu apstākļu rezultātā. Polises kopējā finansējuma ietvaros ir jāsedz šādi izdevumi: pacienta iemaksas, ambulatorā aprūpe, stacionārā aprūpe, citi pakalpojumi (masāža, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana utml.), medikamenti, zobārstniecība, optikas pakalpojumi, profilaktiskie pasākumi, vakcinācija, ambulatorā grūtniecības aprūpe utml. Parasti, iegādājoties veselības apdrošināšanu, ir iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

Lielākajā daļā gadījumu veselības apdrošināšanas polise pieļauj tikai personu grupas apdrošināšanu un pakalpojumu izmantošanu tikai vienā valstī. Kaut gan tirgū ir arī vairāki veselības apdrošināšanas produkti, kas tiek piedāvāti arī privātpersonām un kuru darbības teritorija ir Eiropa vai visa pasaule.

Ceļojumi

Ceļojumu apdrošināšana sastāv no vairākiem apdrošināšanas veidiem un nodrošina apdrošināšanas pakalpojumu paketi, kas palīdzētu apdrošinātajai personai, ja tā ir nonākusi neparedzētā situācijā ceļojuma laikā. Ceļojumu apdrošināšana var sastāvēt no šadiem apdrošināšanas veidiem, kuri tiek iekļauti apdrošināšanas paketē pēc apdrošinātā izvēles: nepieciešamo medicīnas izdevumu segšana, nelaimes gadījumi, ceļojuma izdevumi (ja ceļojums tiek atcelts vai novēlots), bagāžas apdrošināšana (ja tā tiek nozaudēta vai kavējas tās piegāde) un personiskās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana apdrošinātai personai.

Ķīlnieka sagūstīšana ar nodomu pieprasīt izpirkuma maksu

Šis apdrošināšanas veids ir ļoti specifisks, ko piedāvā tikai daži apdrošinātāji. Šis apdrošināšanas veids nodrošina finansiālu atlīdzību gadījumos, kas saistīti ar:

 • Apdrošinātās personas vai viņa/viņas ģimenes locekļa sagūstīšanu nolūkā saņemt izpirkuma maksu;
 • Miesas bojājumiem ;
 • Ieslodzīšanu/turēšanu nebrīvē;
 • Īpašuma bojājumiem ar nodomu saņemt atlīdzību;
 • Daudzos gadījumos šī apdrošināšanas polise ietver šādus riskus, kam ir noteikti konkrēti apakšlimiti:
 • Nāve vai ķermeņa daļas zaudēšana;
 • Peļņas zaudēšana;
 • Izrietošs personisks finansiāls zaudējums;
 • Tirdzniecības noslēpumu papildinājums;
 • Aizvietotāja algas papildinājums;
 • Kompjūtervīrusu segums;
 • Izdevumi sabiedrisko attiecību konsultantiem;
 • Izdevumi tulkiem;
 • Apsardzes izmaksas;
 • Reklāmas/komunikāciju/ierakstu tehnikas izmaksas;
 • Atlīdzība, lietderīgās izmaksas, procentu maksājumi, juridiskie un tiesu izdevumi, medicīniskie izdevumi;
 • Izmaksas par savstarpējās vienošanās panākšanu, neiesaistot trešās puses.