Paslaugos

Ką mes darome? > Rizikos apžvalgos

Rizikos apžvalgos įmonėse paprastai atliekamos siekiant dvejopos naudos. Pirma, jos padeda klientui aptikti pažeidžiamiausias savo verslo sritis ir laiku priimti adekvačius sprendimus dėl jų keliamos rizikos minimizavimo. Antra, draudimo bendrovės (kurioms savo ruožtu reikalavimus nustato perdraudikai bei akcininkai), nustatydamos draudimo kainą bei sąlygas, daug palankiau vertina rūpestingos įmonės reputaciją turinčius klientus, objektyviai ir skaidriai pateikiančius reikiamą informaciją, suvokiančius bei apdairiai valdančius savo riziką. Daugelio stambių verslo objektų (didelės verčių koncentracijos, padidinto dydžio ir/ar dažnio rizika) be tinkamos rizikos apžvalgos apdrausti praktiškai neįmanoma.

Rizikos apžvalgas atlieka specialiai tam parengti ekspertai – rizikos vertintojai. Drąsiai galime teigti, kad „Aon Baltic“ ekspertai – vieni profesionaliausių rizikos vertintojų Baltijos šalyse. Išskirtiniais atvejais (pvz., kai draudimo bendrovės reikalauja, kad rizika būtų įvertinta tarptautiniu mastu pripažintų vertintojų) mūsų klientų rizikos apžvalgas atlieka ir ataskaitas rengia tarptautinių draudimo bendrovių pripažįstami atestuoti užsienio ekspertai.

„Aon Baltic“ taip pat konsultuoja ir teikia rekomendacijas įmonėms, besirengiančioms statyti naujus ar rekonstruoti turimus objektus. Tai padeda iš anksto numatyti ir minimizuoti būsimas grėsmes, sutaupyti būsimas draudimo ir rizikos valdymo sąnaudas.