Paslaugos

Ką mes darome? > Perdraudimas

Perdraudimas yra draudimo bendrovių draudimas. Dažniausiai draudimo bendrovės pačios rūpinasi perdraudimu ir su perdraudimo bendrovėmis sudaro metines perdraudimo sutartis (obligatorinis perdraudimas) arba specifines, pavieniams projektams skirtas sutartis (fakultatyvinis perdraudimas). Tačiau dėl įvairių priežasčių (pajėgumų ar patirties trūkumo, akcininkų suvaržymų) draudimo bendrovės ne visuomet gali tinkamai persidrausti. Tokiais atvejais mes ieškome alternatyvų tarptautinėse draudimo rinkose ir užtikriname savo klientams tinkamą perdraudimą.