Paslaugos

Ką mes darome? > Aptarnavimas, sudarius draudimo sutartis

Klysta manantieji, kad klientas, sudaręs draudimo sutartis, draudimo brokerio dėmesio ir pagalbos dažnai gali tikėtis tik po metų – kai sutartys atnaujinamos. „Aon Baltic“ aptarnauja savo klientus ištisus metus. Aptarnavimas sudarius draudimo sutartis apima dokumentacijos priežiūrą, nuostolingumo kontrolę, žalų administravimą ir kitas paslaugas, atitinkančias specifinius kliento poreikius ir lūkesčius.

Dokumentacijos priežiūrą mes suprantame kaip nuolatinę kontrolę, ar kliento draudimo sutarčių sąlygos atitinka kintančią rinkos situaciją (o ji gali iš esmės pasikeisti, pvz., į rinką atėjus naujiems žaidėjams, draudimo bendrovėms patiriant finansinių sunkumų, gresiant jų nemokumui, atsiradus naujiems teisiniams reikalavimams ir pan). Draudimo sutarčių galiojimo metu mes sekame ir primename savo klientams apie eilinių draudimo įmokų mokėjimą, kontroliuojame draudimo sąskaitų išrašymą. Aptarnavimas sudarius draudimo sutartis taip pat apima nuostolių prevenciją ir žalų administravimą.