Paslaugos

Atlygis

Labiausiai įprasta užmokesčio draudimo brokeriui forma yra komisinis atlygis, skaičiuojamas kaip tam tikras procentinis dydis nuo kliento sumokėtos draudimo įmokos sumos. Tačiau nereikia bijoti, kad dėl to padidės draudimo įmoka. Klientui sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove, patiriamos administracinės sąnaudos, jas patiria draudimo brokeris, o jei jo nėra – draudimo bendrovė. Taigi, šios sąnaudos į draudimo įmoką įskaičiuojamos visais atvejais, brokerio dalyvavimas tiesioginės įtakos neturi.

Nors dažniausiai brokeriams mokamas komisinis atlygis, kai kurie klientai pasirenka kitą mokėjimo būdą – mokėti sutartą atlygį tiesiogiai brokeriui. Tokiais atvejais draudimo bendrovės pateikia draudimo įmokas be draudimo brokerio komisinio atlygio, o klientas papildomai sumoka sutartą sumą draudimo brokeriui. Toks atlyginimo būdas dažniausiai pasirenkamas norint išsklaidyti kliento abejones dėl galimo interesų konflikto (pvz., kad nekiltų įtarimų, jog brokeris suinteresuotas apdrausti klientą draudimo bendrovėje, mokančioje jam didesnį komisinį atlygį). Siekdami išvengti panašių atvejų, kliento prašymu mes visuomet esame pasirengę atskleisti savo pajamas ir aptarti įvairius mokėjimo už paslaugas būdus.

Per „Aon Baltic“ istoriją buvo daugybė atvejų, kai naujiems mūsų klientams pavykdavo sutaupyti 40 ir daugiau procentų nuo jų ankstesnių draudimo sąnaudų ir kartu iš esmės pagerinti jų draudimo apsaugos kokybę. Pirmaisiais bendradarbiavimo metais mes neretai sutariame su klientais dalį apmokėjimo už suteiktas paslaugas gauti kaip sėkmės mokestį už mūsų pastangomis sutaupytas draudimo įmokas.

Kai kurias paslaugas, tokias kaip draudimo auditas, mes kartais teikiame nemokamai arba už simbolinį mokestį. Tai leidžia mūsų būsimiems klientams įvertinti „Aon Baltic“ profesionalumą ir naudą, kurią galėtų suteikti bendradarbiavimas su mumis.