Paslaugos

Draudimo rūšys > Nuosavybės apsauga

Turto draudimas
Įrenginių gedimų draudimas
Elektronikos visų rizikų draudimas
Kasko (transporto priemonių draudimas)
Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas
Skraidymo aparatų draudimas
Vandens transporto priemonių draudimas
Pasekminė žala

Jūsų turtas, priklausomai nuo jo pobūdžio, gali būti apsaugotas keliomis draudimo rūšimis (paklauskite mūsų, kuri draudimo rūšis tinkamiausia Jūsų nuosavybei):

Turto draudimas

Turto draudimu draudžiami nuostoliai pastatams, statiniams, įrenginiams, atsargoms ir pan. Turtą galima drausti nuo išvardintų rizikų (ugnies, gamtinių jėgų, vandens, vagystės, vandalizmo ir pan.) arba nuo visų rizikų (visų staigių ir netikėtų įvykių, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip nedraudžiamieji, pvz., karas, draudėjo tyčia, vidiniai įrenginių gedimai ir pan.)

Įrenginių gedimų draudimas

Įrenginių vidiniai gedimai turto draudimu dažniausiai nedraudžiami. Įrenginių gedimai dėl tokių veiksnių, kaip elektros srovės viršįtampio, trumpojo jungimo, išcentrinės jėgos, mechaninių gedimų, priežiūros klaidų ir pan., yra draudžiami atskira įrenginių gedimo draudimo sutartimi. Šiuo draudimu apdraudžiami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai: varikliai, garo talpyklos, šildymo katilai, generatoriai, elektros pastotės, kabeliai, transformatoriai, vamzdžiai, turbinos ir pan.

Elektronikos visų rizikų draudimas

Elektronikos visų rizikų draudimas suteikia draudimo apsaugą dėl bet kokių priežasčių (išskyrus sutartyje įvardintas kaip nedraudžiamąsias) sutrikus elektroninių duomenų apdorojimo sistemų darbui.

Kasko (transporto priemonių) draudimas

Kasko draudimas atlygina nuostolius, kai apdrausta transporto priemonė buvo sugadinta, sunaikinta ar prarasta dėl eismo įvykio, gamtinės jėgos, ugnies, vandalizmo ar vagystės.

Taip pat žiūrėkite: Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas.

Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas

Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas atlygina žalą dėl apdrausto objekto (statomo pastato, statinio ar montuojamo įrenginio), susijusią su statybos, montavimo ar testavimo darbais. Šiuo draudimu šalia pagrindinio draudimo objekto taip pat galima apdrausti:

  • statybines mašinas ir mechanizmus, 
  • turtą, esantį statybos/montavimo darbų vykdymo teritorijoje, jei jis būtų sugadintas ar sunaikintas dėl apdraustų statybos/montavimo darbų,
  • statybines medžiagas, saugomas ne statybų teritorijoje,
  • išlaidas draudimo vietai sutvarkyti po draudžiamojo įvykio,
  • atsakomybę prieš trečiuosius asmenis dėl žalos asmeniui ar turtui, jei šią žalą sukėlė statybos darbai.

Taip pat žiūrėkite: Būsimojo pelno netekimo draudimas.

Krovinių draudimas

Krovinių draudimas atlygina nuostolius dėl krovinių, gabenamų sausumos keliais, geležinkeliu, laivais, lėktuvais ar vamzdynais, sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo. Panašiai kaip ir turto draudimu, kliento pasirinkimu kroviniai gali būti draudžiami nuo visų rizikų (išskyrus tas, kurios draudimo sutartyje nurodytos kaip nedraudžiamosios) arba nuo išvardintų rizikų (dažniausiai nuo ugnies, vandens ir vagystės). Krovinys gali būti draudžiamas ne tik jo transportavimo, bet ir saugojimo tarpiniuose sandėliuose metu.

Taip pat žiūrėkite: Vežėjų sausumos keliais atsakomybė (CMR).

Skraidymo aparatų draudimas

Skraidymo aparatų draudimas atlygina žalą apdraustiems skraidymo aparatams dėl visų rizikų, išskyrus nurodytas kaip nedraudžiamąsias. Pvz., šiuo draudimu nedraudžiami nuostoliai dėl karo, terorizmo, streikų, riaušių, sabotažo ar užgrobimo – tam reikalinga atskira skraidymo aparatų draudimo nuo karo rizikos sutartis.

Taip pat žiūrėkite: Skraidymo aparatų atsakomybės draudimas.

Vandens transporto priemonių draudimas

Vandens transporto priemonių draudimu apdraudžiami laivai, motorinės valtys, baržos, jachtos ir kt. vandens transporto priemonės. Draudžiamuoju įvykiu bus laikomas apdraustos vandens transporto priemonės užplaukimas ant seklumos, nuskendimas, gaisras, susidūrimas, vagystė ir kiti draudimo sutartyje nurodyti atvejai. Karo ir terorizmo rizika nėra draudžiama – tam reikalinga atskira vandens transporto priemonių draudimo nuo karo rizikos sutartis.

Taip pat žiūrėkite: vandens transporto priemonių atsakomybės draudimas.

Pasekminė žala

Pasekminė žala dažniausiai draudžiama kartu su turto ar įrengimų gedimų draudimu. Šis draudimas atlygina netiesioginę (pasekminę) turtinę žalą, kilusią dėl tiesioginio nuostolio turto arba įrenginių gedimų draudimo sutartimi apdraustam turtui. Pvz., šaldytuvo gedimo pasekme būtų laikoma žala dėl atšilusių greitai gendančių produktų ir nebetikimo toliau jų laikyti ar vartoti.