Paslaugos

Draudimo rūšys > Kreditų draudimas

Kreditų draudimas

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti). Ši paslauga teikiama tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms.
 

Įmonės interesas Problema, su kuria susiduria įmonė Sprendimo būdas
Pinigų srautų sureguliavimas Net ir dėl laikino pirkėjų nemokumo neretai kyla pinigų srautų problemų, įšaldomi įmonės pinigai, pritrūksta apyvartinių lėšų. Banko paskolos ar eksporto akredityvai kaip alternatyva dėl įvairių priežasčių (kainos, užstato) dažnai yra nepriimtini. Draudimo išmokos išmokėjimas padeda sureguliuoti pinigų srautus. Draudimo bendrovės veiksmai taip pat dažnai padeda nemažai uždelstų skolų išieškoti neteisminiu keliu.
Konkurencinis pranašumas Siekiant išvengti didesnės rizikos, dažnai vengiama pirkėjams (ypač naujiems) ilgesniam laikui atidėti mokėjimo terminus. Taip netenkama konkurencinio pranašumo, sykiu ir tam tikros rinkos dalies. Apdraudus prekinius kreditus, rizika perkeliama draudimo bendrovei. Šitaip įmonė gali pagerinti pardavimo sąlygas ir išplėsti savo rinką.
Debitorių mokumo tikrinimas Kai situacija rinkoje nestabili, pirkėjų finansinis pajėgumas gali smarkiai kisti. Tai ypač svarbu pradedant dirbti su naujais partneriais. Prieš prisiimdama riziką, draudimo bendrovė objektyviai įvertina prekybos su vienu ar kitu partneriu nemokumo riziką, pirkėjų mokumą. Rizika tampa valdoma ir prognozuojama. Sukuriama efektyvi kreditų portfelio valdymo sistema.
Rizikos išskaidymas Dauguma draudėjų savo veiklą orientuoja į vieną tam tikrą pramonės šaką, į ją taip pat sukoncentruota ir visa apyvarta Draudimo bendrovė išskaido prisiimtą riziką: apdraudžia skirtingus prekinių kreditų portfelius ir perdraudžia riziką

 Susisiekime!

Darius_Klemka.jpg

Darius Klemka
Kreditų rizikų valdymo grupės vadovas Baltijos šalims
A.Goštauto g. 40 B, LT-03163 Vilnius
t: +37052559188 | m: +37068570135
darius.klemka@aon.lt