Apie mus

Mūsų įsipareigojimas duomenų privatumui

Duomenų privatumo aplinka

Kadangi organizacijos siekia tobulinti savo klientų ir darbuotojų patirtį, kurti vertę ir gauti konkurencinį pranašumą, jos privalo valdyti duomenų privatumo riziką ir parodyti, kad laikomasi naujų duomenų privatumo įstatymų.

Mūsų įsipareigojimas

Mūsų įsipareigojimas vientisumui taip pat apima asmeninę informaciją, kurią renkame, tvarkome ir saugome savo klientų bei verslo partnerių vardu.  Visų pirma, esame pasiryžę užtikrinti, kad bet kuriai mūsų patikėtai asmeninei informacijai būtų suteiktas tinkamas saugumo užtikrinimo lygis, o informacija būtų naudojama tik taip, kaip pagrįstai tikisi mūsų klientų užsakovai bei darbuotojai.

Kaip valdome duomenų privatumą

Duomenų privatumą vertiname itin rimtai. Investavome daug lėšų kurdami sistemą, kuri užtikrintų, kad pagrindiniai mūsų produktai ir paslaugos atitiktų galiojančius duomenų privatumo įstatymus, o platesni su duomenimis susiję rizikos aspektai būtų veiksmingai valdomi.

Mūsų požiūris:

  • prasideda nuo mūsų elgesio kodekso, kuriame nustatomas vyresniosios vadovybės įsipareigojimas laikytis duomenų privatumo įstatymų visose jurisdikcijose kuriose vykdome veiklą, bei elgesio normų kurių tikimasi iš mūsų darbuotojų kai šie dirba vienas su kitu, su mūsų klientais ar su mūsų verslo partneriais;
  • yra palaikomas ir remiasi tinkama duomenų privatumo politika, standartais ir standartinėmis veiklos procedūromis, kurios buvo specialiai sukurtos siekiant užtikrinti, kad mūsų įmonėse būtų veiksmingai valdoma duomenų privatumo rizika;
  • yra vadovaujamas vyriausiojo privatumo pareigūno ir pasaulinės privatumo tarnybos, kurie yra atsakingi už atitinkamų duomenų privatumo įstatymų laikymąsi ir supratimą, bei konsultuoja dėl duomenų privatumo politikos ir standartų įgyvendinimo, stebėdami atitiktį viso pasaulio jurisdikcijose;
  • sutelktas į tvarios duomenų privatumo kontrolės sistemos sukūrimą. Ši sistema skiria daug dėmesio veiksmingos duomenų privatumo kontrolės įgyvendinimui bei nuolatiniam tobulėjimui.

 Aon Privacy Statement