Koostöö

Töötajad > Me pakume

Meiega koos töötamine võib näida pretensioonikas ja väljakutseid pakkuv, kuid on samal ajal ka lõbus ja elevust tekitav. Järgnevalt on välja toodud meie põhilised pakkumised kolleegidele.

Väljakutse. Töötulemuste ootused on nii klientide, kolleegide kui ka iseenda poolt kõrgele seatud; ootuste ületamine tõstab motivatsiooni ja suurendab rahuolu. Mis saaks olla veel põnevam, stimuleerivam ja elevust tekitavam?

Õpikeskkond. Parim õpikeskkond teadmiste omandamiseks on valdkonna mõne parima meeskonnas. Lisaks toetab ja edendab ettevõte asjakohast väljaõpet nii kodu- kui ka välismaal, õppe- ja kesktasemeprogramme eriala- ja võõrkeeltes ning arvutiõpetust.

Arenguvõimalused. Pakume arengu- ja karjäärivõimalusi kolleegidele, kes on näidanud oma professionaalsust, on püüdlikud ning suudavad ja tahavad toime tulla raskemate töökohustustega.

Atraktiivne hüvitispakett. Kas Sul on unistus? Ühendame Sinu isiklikud eesmärgid meie omadega. Tagame, et töötajate pühendumus ja panused saavad väärilise tasu. Toetame vastastikusel kokkuleppel kindlaksmääratud töötasu. Samuti usume, et osa ettevõtte kasumist peaks olema jaotatud. Igal töötajal on õigus isiklikule kahju- ja elukindlustusele. Teised hüvitised (näiteks tööauto, sportimisvõimaluste kompensatsioon, tervisekindlustus jne) on tavalised, kuid kooskõlas iga töötaja lepinguga.