Meie teenused

Meie tegevusala > Riskiuuring

Riskiuuringuid teostatakse selleks, et tuvastada, mõista, hallata ja jälgida ohte firma igapäevases töös (ohte, mis on seotud firma varaga, tegevusega, personaliga jne) ja nende ennetamise abinõusid. Selle tulemusena koostatakse aruanne, mis annab soovitusi riskide parendamiseks ja kindlustus-/riskijuhtimiskulude adekvaatseks optimeerimiseks. Enamikel juhtudel kasutame väliseksperdi teenuseid meie klientidele riskiuuringu teostamiseks. Samuti oleme valmis pakkuma riskijuhtimisalast konsultatsiooni uute tegevuste ja parenduste teemadel, mis aitaks firmal kontrollida ja vähendada tulevikus tekkivaid ohte.