Meie teenused

Meie tegevusala > Integreeritud kindlustusprogrammid

Integreeritud kindlustusprogrammid on teenused, mille tõttu paistame hästi silma. Koostame ja hoiame alal kindlustusprogramme nii üksikutele firmadele kui ka gruppidele/valdusettevõtetele. Rohkem kui ühes asukohas või riigis tegutsevatel firmadel on võimalus sisse viia ühtne kindlustusalane lähenemine terves grupis. Firmad saavad nautida kindlustusega seotud tegevuste täielikku integreeritust: ühtsed tingimused, omavastutus jne.

Programmi lõppeesmärk on tagada optimaalne kaitse meie klientide varale ja finantshuvidele, vähendades samal ajal riski kogumaksumuse (TCOR – total cost of risk) „lõpptulemit“, mis koosneb kindlustusmaksest, omavastutusest, maksuvabast summast, kahjuvältimise kuludest, riskijuhtimise kuludest, maksetest jne.

Kohandatud kindlustusprogramm on tavaliselt aeganõudev protsess (nõudes rohkem meie aega ja vähem kliendi aega). Pärast protsessi teostamist saab klient tunda „luksust", mis väljendub aja pühendamises kindlustusalastele teemadele vaid kord aastas.