Meie teenused

Meie tegevusala > Kindlustusaudit

Tänapäeva Baltimaade kindlustusturg areneb kiires tempos. Selleks, et tagada ajakohane riskijuhtimine ja kindlustuslahendused tuleb olla pidevalt seotud igapäevaste tegevustega sellel muutusterohkel turul.

Me pakume „Aon Baltic“ efektiivset tehnikat – kindlustusauditit. Selleks analüüsime olemasolevat riskijuhtimist ja firma kindlustustavasid ning väljendame oma sõltumatut arvamust lähtuvalt kindlustusturu olukorrast ja võimalustest ning tegevusala standarditest ja „heast tavast". See annab kliendile võimaluse hinnata firma riskihaldamise tõhusust.

Auditi eesmärgid:

  • tuvastada võimalikke lünke kindlustuses
  • tuvastada probleemseid kohti, mis võivad tulevikus ilmneda
  • vaadata „sõltumatu pilguga“ üle kindlustustase
  • vaadata „värske pilguga“ üle pikaajalised riskijuhtimisprogrammid ja kindlustustavad
  • määratleda kõige tulusamad lahendused tööohtude vähendamiseks ja teha seoses nendega ettepanekuid
  • kontrollida olemasolevate kindlustuspakkujate turvalisust ja usaldusväärsust

Juhtumipõhiselt saame pakkuda kindlustusauditit meie klientidele sümboolse summa eest või tasuta, mis annab kliendile võimaluse kontrollida meie suutlikkust ja näha, milliseid hüvitisi me suudame potentsiaalse koostöö tegemisel välja pakkuda.