Meie teenused

Tasu

Maaklerid saavad tavaliselt vahendustasu kliendi makstava kindlustusmakse alusel. Kuid see ei suurenda kindlustusmakset, kuna kõik kindlustusfirmad kannavad administratiivkulusid, mille on kohustatud enda kanda võtma maakler tema olemasolu korral.

Kuigi vahendustasu on maaklerite kõige tavalisem tasuvorm, on ka kliente, kes maksavad teenustasu otse meile. Sellistel juhtudel määratakse kindlustusfirmade poolt kliendile netokindlustusmakse (nt välja arvatud vahendustasu) ja lisaks makstakse kokkulepitud tasu meile. See aitab leevendada kliendi muret võimalike huvide konflikti pärast (kliendi huvid versus kõrgem vahendustasu kindlustusfirmalt). Sarnaste spekulatsioonide vältimiseks oleme kliendi soovil alati valmis avaldama oma sissetulekuid ja arutama vahendustasu mis tahes vorme.

Lisaks soovivad mõned kliendid pakkuda meile esimese aasta teenuste pakkumise ajal tulemustasu, mis põhineb riskikindlustuse parendamisel ja meie pingutustest tingitud headel hindadel. On juhtumeid, kus kliendi kindlustuskulud on langenud 40% või enam, samal ajal kui kaitse on märkimisväärselt paranenud.

Üksikjuhtumite kaupa saame pakkuda teenuseid, näiteks kindlustusauditit, sümboolse summa eest või tasuta, mis annab kliendile võimaluse kontrollida meie suutlikkust ja näha, mis hüvitisi me suudame võimaliku koostöö korral välja pakkuda.