Meie teenused

Ülevaade „Aon Baltic“ teenustest

Pakume oma klientidele riskijuhtimise ja kindlustusvahenduse teenuseid täies ulatuses. Huvi korral pakume teenuseid ka eraldi, kuid üldjuhul pakume oma teenuseid „täispaketina“. Näiteks kindlustuse asetust pakume tavaliselt koos riskijuhtimisalase konsultatsiooniga ja enamikel juhtudel koos kahjukäsitlusteenusega. Aastatega saadud kogemused näitavad, et sellised „paketid“ on kõige optimaalsemad vahendid riskide kontrollimiseks ja kulude vähendamiseks.

Oma teenuseid pakkudes püüdleme alati täiuslikkuse poole – prognoosida kliendi ootusi ja nõudmisi, vastata nendele ja need täide viia enne, kui kliendid need meile avaldavad. Hindame mis tahes tagasisidet oma klientidelt. Positiivne või negatiivne tagasiside, igasugused kommentaarid, soovitused ja kaebused on teretulnud.

„Aon Baltic“ on oma ala ekspert veel liitkindlustuse ja komplitseeritud kindlustusega seotud juhtumitel. Meil on süvateadmised ja kogemused liitlahenduste loomisel ja rakendamisel firma gruppidele (valdusettevõtetele), kindlustades ebanormaalseid ohte või suure väärtusega esemeid ja ületades kindlustusfirmade mahtu. Tunneme uhkust, et oleme turu pioneerid – esimesed, kes tõid turule liitvara, äritegevuse katkemise, vastutus-, krediidi-, elu-, pensioni- jne kindlustuslahendused. Siiski, seda kõike tehes üritame alati oma klientidele kogu protsessi kõige lihtsamal viisil arusaadavamaks teha.

Paljudel juhtudel hoolitseb meie klientide eest „Aon Baltic“ vanemjuhtkond, kuna isegi kõige kõrgemal positsioonil olevad töötajad on seotud igapäevaselt teenuste pakkumisega meie klientidele. „Aon Baltic“ tagab oma klientidele täieliku pühendumuse. Headel ja halbadel aegadel, kui teised (pangad jne) pööravad Teile selja, toetame meie Teid alati.