Meist

Meie pühendumus andmete puutumatuse kaitsele

Andmete puutumatuse taustainfo

Ajal, mil organisatsioonid soovivad täiustada kliendi- ja töötajakogemust, luua väärtust ning saavutada konkurentsieeliseid, on andmete puutumatusega seotud riskidega toimetulek ning vastavus esilekerkivatele andmekaitseseadustele ülioluline.

Meie pühendumus

Meie pühendumus usaldusväärsuse tagamisele hõlmab ka nende isikuandmete kaitset, mida oma klientide ja koostööpartnerite nimel kogume, töötleme ja talletame.  Eelkõige soovime kinnitada, et meile usaldatud isikuandmetele osaks saava kaitse turvatase on asjakohane ning andmeid kasutatakse vaid viisidel, mida meie klientide kliendid ja töötajad võivad mõistuspäraselt eeldada.

Kuidas haldame andmete puutumatuse valdkonda

Me suhtume andmete puutumatusse äärmiselt tõsiselt ning oleme investeerinud märkimisväärselt ressursse selleks, et luua raamistik, mis aitab tagada meie põhitoodete ja -teenuste vastavuse kehtivate andmekaitseseadustega ning et üldiste andmete puutumatusega seotud riskide haldamine toimuks tõhusal moel.

Meie lähenemisviis:

  • toetub meie äritegevuse käitumisjuhendile, mis sätestab meie kõrgema juhtkonna kohustuse olla vastavuses andmekaitseseadustega kõikides jurisdiktsioonides, milles ärialaselt tegutseme, ning järgida käitumisnorme, mille täitmist meie töötajatelt üksteisega, klientidega ja koostööpartneritega suheldes oodatakse;
  • saab toetust asjaomaselt andmekaitsepoliitikalt, -standarditelt ja standardsetelt töötoimingutelt, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et tagada andmete puutumatusega seotud riskide tõhus haldamine meie ettevõttes;
  • toimib meie eraelu puutumatuse valdkonna juhi ja ülemaailmse eraelu kaitse talituse eestvedamisel ning nemad vastutavad kehtivatele andmekaitseseadustele vastavuse ja sellega seonduva teadlikkuse edendamise eest, annavad nõu andmekaitsepoliitika ja -standardite rakendamisel ning jälgivad nõuetele vastavust kõigis jurisdiktsioonides üle kogu maailma.
  • keskendub jätkusuutliku andmete puutumatuse alase kontrollraamistiku loomisele, mis paneks piisavalt rõhku andmete puutumatuse valdkonna tõhusale kontrollile ja selle jätkuvale edendamisele.
     

Aon Privacy Statement